NOGEN i fotowoltaika, czyli jak ogrzewać za darmo?

Teraz i Ty możesz cieszyć się w pełni bezpiecznym, wydajnym i czystym źródłem ciepła; a dzięki instalacji fotowoltaicznej obniżysz koszty za ogrzewanie do absolutnego minimum. Łącząc panele fotowoltaiczne z grzejnikami NOGEN:
👉 ogrzejesz dom i dogrzejesz pomieszczenia
👉 optymalnie wykorzystasz nadwyżkę energii z fotowoltaiki
👉 wymienisz stary piec na ekologiczne źródło ciepła
👉 spełniamy warunki programu dopłat „Czyste Powietrze”

Ile wyprodukujesz energii z paneli?

Aby ogrzewać dom za darmo należy najpierw ocenić zapotrzebowanie energetyczne całego domu. Jeżeli masz lub rozważasz instalację fotowoltaiczną, to z pewnością znana Ci jest tabela obrazująca wpływ kąta nachylenia instalacji względem ziemi oraz azymutu. Dzięki niej określisz ile energii realnie uzyskasz ze swojej domowej elektrowni.

Tabela 1. Wpływ kąta nachylenia instalacji względem ziemi oraz azymutu instalacji (odchylenia od kierunku południowego) na produkcję energii.

Ile energii potrzebujesz na ogrzanie domu?

Znając już realny uzysk z instalacji fotowoltaicznej, skorzystaj z naszego wzoru do obliczenia maksymalnej powierzchni jaką możesz ogrzać korzystając z grzejników NOGEN. Wzór jest oparty o kilka założeń związanych z konstrukcją samego budynku oraz z danymi na temat naszych grzejników. Założenia:

 • dom w nowym budownictwie
 • współczynnik izolacji U=0,3
 • wysokość pomieszczeń = 2,5m
 • okres grzewczy 6 miesięcy
 • średnia temperatura wewnątrz 20 stopni Celsjusza
 • średnia temperatura na zewnątrz -2 stopnie Celsjusza

Dane:

 • A – roczna produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej (kWh)
 • B – realny uzysk energii z Twojej instalacji fotowoltaicznej (wartość z tabeli 1)
 • N – miesięczne zużycie energii (kW) grzejnika NOGEN na ogrzanie 1 m3 = 2,58 kW/m3
 • H – wysokość pomieszczeń (w naszym przypadku zakładamy 2,5m)
 • G – długość okresu grzewczego (przyjmujemy 6 miesięcy)

Ogrzewanie za darmo. Jak to policzyć?

Wzór:
A*B/N/H/G = Maksymalna powierzchnia jaką ogrzejesz za darmo

Przykład:
5000*0,9/2,58/2,5/6=116,28 m2

Skorzystaj z przygotowanej tabeli dla najpopularniejszych wielkości domowych elektrowni fotowoltaicznych. Zobacz jaką powierzchnię domu ogrzejesz wykorzystując energię z własnej instalacji, wykorzystując grzejniki NOGEN.

Tabela 2. Maksymalna powierzchnia/kubatura do ogrzania za darmo w ramach energii wyprodukowanej z własnej instalacji PV.