Jak skutecznie ogrzewać grzejnikami NOGEN?

Zasady prawidłowego używania grzejników NOGEN. Zasady ogólne dotyczące montażu i sposobu używania energooszczędnych grzejników NOGEN.
 • nie wychładzaj pomieszczenia
 • utrzymuj stałą temperaturę w pomieszczeniach
 • wietrz pomieszczenie nie częściej niż 2 razy dziennie maksymalnie przez 1,5 minuty
 • nie wyłączaj grzejników na noc
 • nie wyłączaj grzejników podczas nieobecności
 • zadbaj o prawidłową lokalizacją grzejnika
 • zadbaj o prawidłową lokalizację czujnika temperatury
 • montując grzejnik do ściany umieść go 10 centymetrów nad podłogą

Pierwszą żelazną zasadą ogrzewania w ogóle, jest nie wychładzanie pomieszczeń. Należy pamiętać, że ogrzewane pomieszczenie niezależnie od zastosowanej termoizolacji jest narażone na straty ciepła. Największe straty ciepła pochodzą z nieizolowanego stropu oraz wentylacji. Są to straty rzędu nawet 40%. Jest to logiczne, ponieważ ciepłe powietrze unosi się do góry. Następne w kolejności są ściany, to około 30% utraty ciepła. Okna, te najnowsze to już tylko 10%, a z kolei podłoga na gruncie to około 5%.

Pamiętajmy, że w pomieszczeniach temperaturę trzymają nie tylko sufit, ściany, okna i podłoga. Także wszystkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu takie jak meble, czy sprzęty użytku codziennego akumulują temperaturę. Jeżeli pomieszczenie jest bardzo wychłodzone to minie trochę czasu zanim się nagrzeje do komfortowej temperatury. Grzejnik NOGEN wymuszając ruch powietrza sprawia, że ogrzane powietrze ogrzewa sufit i ściany, oraz wszystkie przedmioty w pomieszczeniu. Dlatego w bardzo wychłodzonych pomieszczeniach grzejnik NOGEN zaraz po uruchomieniu będzie pracował dłużej. Czas pracy grzejnika, który jest potrzebny do ogrzania pomieszczenia do zadanej temperatury zależy od poziomu wychłodzenia pomieszczenia.

Kiedy pomieszczenie już się nagrzeje, a ściany i przedmioty zaakumulują ciepło, wtedy dogrzewanie pomieszczenia trwa bardzo krótko. Dzieje się tak ponieważ grzejnik uruchamia się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o  0,3 °C. 

Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ ogrzanie pomieszczeń szczególnie wychłodzonych jakąkolwiek techniką czy urządzeniem wymaga czasu i energii. Za pomieszczenia szczególnie wychłodzone uważamy lokale w których temperatura nie przekracza 14°C. 

Jak uniknąć wychładzania pomieszczeń i budynku?

Należy w pomieszczeniach utrzymywać stałą temperaturę. Wiadomo, że chcemy mieć inną temperaturę w sypialni, salonie czy kuchni. Możemy to zrobić za pomocą programatora grzejnika. W sypialni optymalna temperatura do snu to 18°C. W salonie zapewne dla komfortu chcemy trochę więcej ciepła, więc pewnie 20°C będzie optymalne dla większości z nas. Kuchnia jest o tyle specyficzna, że w większości przypadków spędzamy w niej czas kiedy gotujemy. Podczas gotowania z kolei w kuchni temperatura naturalnie się podnosi. Zatem temperatura w kuchni może być podobna do tej w sypialni, zatem 18°C. 

Najważniejsze jest aby nie wyłączać grzejników podczas naszej nieobecności. Dlaczego? Jeżeli np. wyłączymy grzejnik na noc w salonie w którym mamy temperaturę 20°C. W nocy temperatura na zewnątrz spadnie drastycznie, przyjdzie siarczysty mróz i wyziębi nam pomieszczenie oraz przedmioty w nim się znajdujące. Wtedy nie tylko salon na tym cierpi. W innych pomieszczeniach okalających salon temperatura też będzie szybciej spadała, a grzejnik NOGEN będzie zmuszony do dłuższej pracy podnosząc koszty eksploatacji. Nawet podczas długich wyjazdów nie należy wyłączać grzejników, czy drastycznie obniżać temperatury na programatorze.

NOGEN jest wyposażony w bezpieczniki termiczne zabezpieczające urządzenie przed przegrzaniem. Dlatego nie stwarza ryzyka pożaru czy zwarcia w instalacji elektrycznej.

Wietrzenie pomieszczeń. To istotnym elementem dbania o nasz komfort termiczny oraz zdrowie. Wietrzyć należy 1-2 razy dziennie po 1-1,5 minuty maksymalnie.

Procentowy straty ciepła w budynku mieszkalnym.

Gdzie nie należy ustawiać grzejnika elektrycznego NOGEN?
Grzejników nie ustawiamy:

 • w przeciągu
 • na wprost okna
 • na wprost drzwi
 • pod firankami

Najlepiej jeżeli ustawimy grzejnik bokiem do ściany, na której znajduje się okno. Dobrze jest, jeżeli mamy możliwość ustawienia grzejnika bokiem do zewnętrznej ściany. Przykładowe rozmieszczenie grzejników obrazuje poniższa grafika.

Gdzie ustawić energooszczędne grzejniki elektryczne NOGEN?

Gdzie położyć czujnik temperatury?

Optymalne miejsce dla czujnika temperatury:

 • na wysokości 120 centymetrów od podłogi
 • jak najdalej od okna
 • jak najdalej od drzwi
 • jak najdalej od grzejnika


Czujnik Termiczny umieszczamy na wysokości około 1,2 m od podłogi i jak najdalej okna, drzwi, i grzejnika, umieszczamy go w optymalnym miejscu w pomieszczeniu, tak by nie wpływały na niego czynniki zewnętrzne, jest to bardzo ważne by minimalizować straty energii cieplnej.

Montaż grzejnika do ściany

Montaż grzejnika jest łatwy, odbywa się bez dewastacji wnętrza czy modernizacji sieci elektrycznej. Grzejnik standardowo wyposażony jest w zestaw wieszaków naściennych, dodatkowo można wybrać wersję mobilną z kółeczkami.
Grzejniki konwektorowe należy umieszczać 10 cm nad podłogą, aby zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza do ogrzewania. Wersja instalacyjna z kółkami spełnia te wymogi.
Montaż grzejnika elektrycznego do ściany
W zależności od modelu grzejnika odległość między uchwytami montażowymi powinna wynosić:
25-30 cm – dla ogrzewaczy o szerokości 48 cm
50-60 cm – dla ogrzewaczy o szerokości 84 cm

Grzejniki montujemy na takiej wysokości od podłogi, aby dolny zaczep uchwytu znalazł się min. 10 cm powyżej poziomu podłogi. Zapewni to prawidłowy dopływ powietrza od spodu grzejnika.