Jakie może być zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu?

Budując nowy obiekt, inwestor jest zainteresowany aby był on maksymalnie funkcjonalny, ekonomiczny i architektonicznie akceptowalny. Tendencja do ograniczania ilości energii zużywanej na zapewnienie optymalnego bilansu cieplnego w budynku jest następstwem permanentnie rosnących cen jej nośników. Około 70% rachunków ponoszonych za energię, przeznaczona jest na ogrzewanie pomieszczeń. W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, jakie zapotrzebowanie na ciepło charakteryzuje dom rodzinny. Jak je obliczać? Co ma na nie wpływ? Jakie zmiany warto wprowadzić, aby obniżyć koszty ogrzewania? O tych wszystkich kwestiach będzie traktować niniejszy artykuł.

Zapotrzebowanie na ciepło budynku – co wpływa na energochłonność budynku?

Budując dom, nie warto oszczędzać na jakości materiałów. Obiekty energochłonne są co prawda tańsze, ale generują wyższe koszty utrzymania. Z kolei domy energooszczędne wymagają poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych, ale jednocześnie są zdecydowanie tańsze w użytkowaniu. Do podstawowych czynników wpływających na energochłonność budynku należą:

 • właściwości środowiska zewnętrznego,
 • architektura (lokalizacja względem stron świata, rozmieszczenie pomieszczeń),
 • rozwiązania konstrukcyjne,
 • izolacyjność przegród,
 • typ wentylacji,
 • rodzaj systemu grzewczego.

Wnikliwa analiza techniczna obiektu pozwala na obliczenie zapotrzebowania na ciepło.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło

Dokładne oszacowanie zapotrzebowania domu na ciepło wymaga zastosowania modeli inżynierskich w formule OZC. Opierają się one na polskich normach, w tym na PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Uwzględniają one:

 • straty ciepła wynikające z przenikania przez przegrody zewnętrzne,
 • straty wywołane nieefektywną wentylacją,
 • zysk cieplny z urządzeń gospodarstwa domowego oraz obecności mieszkańców,
 • zysk cieplny z promieniowania słonecznego przenikającego przez okna i drzwi.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło tą metodą wymaga uwzględnienia szeregu parametrów obiektu, w tym: ilości okien, rodzaju budynku, liczby ścian, grubości izolacji, oczekiwanej temperatury czy kubatury pomieszczeń. Przeprowadzenie takiego badania jest jeszcze trudniejsze dla obiektów poddawanych modernizacji. Brak dokumentacji technicznej powoduje konieczność zastosowania wskaźników przybliżonych.

Zapotrzebowanie na ciepło – ile może wynosić?

Zapotrzebowanie na ogrzewanie jest inne w każdym typie obiektu. Przykładowo budynki wielorodzinne mają zazwyczaj zwartą zabudowę i mniejsze przeszklenia, z tego powodu ilość zużywanej energii jest w nich mniejsza. Poniżej prezentujemy jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w podziale na typ obiektu:

 • Stare budownictwo jednorodzinne – 150-170 [W/m²].
 • Stare budownictwo jednorodzinne z wymienionymi oknami – 120-150 [W/m²].
 • Stare budownictwo jednorodzinne z dociepleniem ścian i wymianą okien – 80-120 [W/m²].
 • Budownictwo jednorodzinne energooszczędne – 50-70 [W/m²].
 • Domy pasywne – 10 – 15 [W/m²].
 • Środkowe budynki segmentowe – mniej o około 10-20 [W/m²].
 • Stare budownictwo wielorodzinne – 100-130 [W/m²].
 • Stare budownictwo wielorodzinne z dociepleniem – 50-80 [W/m²].
 • Budownictwo wielorodzinne energooszczędne – 30-50 [W/m²].

Ostateczne zapotrzebowanie na ciepło budynku będzie zależeć od powierzchni ogrzewnej. Przykładowo dla energooszczędnego domu o powierzchni 120 m2 wyniesie ono 8400 kWh, z kolei przy starym budownictwie bez wykonany modernizacji jest to już 18 000 kWh.

Zapotrzebowanie na ciepło budynku

Co zrobić, aby obniżyć zapotrzebowanie domu na ciepło?

Kluczowym zabiegiem zmniejszającym zapotrzebowania na ogrzewanie jest ograniczenie strat ciepła. Można tego dokonać poprzez wymianę okien i drzwi, zapewnienie dodatkowej warstwy izolacyjnej na poddaszu i ścianach, zamontowanie rolet zewnętrznych czy zmianę systemu wentylacji. Innym pomysłem jest wymiana ogrzewania na ekologiczne rozwiązania. Zastąpienie klasycznego kotła zasypowego na grzejniki elektryczne, pozwoli sporo zaoszczędzić już w ciągu jednego sezonu grzewczego. Tego typu rozwiązanie posiada szereg zalet, w tym:

 • Niski koszt inwestycyjny.
 • Prosty montaż.
 • Bezpieczeństwo użytkowania.
 • Możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu.
 • Opcję współpracy z panelami fotowoltaicznymi czy turbinami wiatrowymi.

Jak wybrać grzejnik odpowiedni dla naszych potrzeb? Zalecamy kontakt z doradcami NOGEN, którzy przeprowadzą profesjonalne badanie oraz tak dobiorą moce grzejników, żeby zapewniały one odpowiedni komfort termiczny i ograniczyły nasze zapotrzebowanie na ciepło.