Izolacja termiczna a wydajność systemu grzewczego – dlaczego warto inwestować w termoizolację?

Izolacja termiczna obiektu jest nie tylko kwestią regulowaną prawnie, ale też przejawem racjonalnego i ekonomicznego myślenia. Chcąc zaprojektować i zamieszkać w ciepłym domu, należy wykonać go z odpowiedniej jakości materiałów. O jakich elementach mowa? Co to jest termoizolacja? Jak ogrzewać grzejnikiem elektrycznym, by rachunki były jak najniższe? Między innymi o tych kwestiach traktuje niniejszy artykuł.

Co to znaczy termoizolacja?

Co to jest izolacja termiczna? Określenie to oznacza ocieplenie budynku. Od jakości i rozmiarów termoizolacji zależy, jakie straty ciepła będą powstawać na etapie codziennej eksploatacji. Właściwa izolacja budynku zapewnia zatem oszczędności, większy komfort mieszkania, chroni ściany przed zawilgoceniem oraz poprawia klimat akustyczny. Kwestię grubości warstwy izolacyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy ono jednak nowego budownictwa, w szczególności domów pasywnych i energooszczędnych. Zapisane tam normy mogłyby jednak stanowić także ramy odniesienia dla starszych obiektów, w których wielokrotnie straty spowodowane nieszczelnymi oknami czy niewielką izolacją budynku znacząco podnoszą koszty życia mieszkańców.

Przeczytaj też: Termoizolacja budynku a skuteczność systemów grzewczych.

Izolacja termiczna – z czego się składa?

Termoizolacja budynku to zadanie kompleksowe, które można wykonać z różnego rodzaju materiałów i tworzyw. Najczęściej do ocieplenia ścian wykorzystuje się styropian i wełnę mineralną. Zaleca się, aby przegrody dwu- i trójwarstwowe pokryte były warstwą o grubości co najmniej 15 centymetrów. W przypadku chęci uzyskania statusu obiektu energooszczędnego należy liczyć się z koniecznością zastosowania materiałów wyższej jakości (np. płyty z poliuretanu, poliizocyjanuratu lub fenolowe). Oprócz tradycyjnych materiałów podnoszących izolacyjność termiczną istnieją też nowoczesne produkty do niwelacji mostków termicznych, ocieplenia elementów płaskich czy do wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcjach. Zaliczamy do nich:

 • aeorożel,
 • porogel,
 • izolacje refleksyjne,
 • izolacje próżniowe VIP,
 • izolacje transparentne,
 • pianosilikaty.

Przed wyborem konkretnego wyrobu budowlanego do termoizolacji, należy zwrócić uwagę na kluczowe właściwości: współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość objętościowa, izolacyjność akustyczną, przepuszczalność pary wodnej, współczynnik oporu dyfuzyjnego, czy ochronę przeciwpożarową.

Grafitowy grzejnik NOGEN; widok z góry na programator grzejnika.
Grafitowy grzejnik NOGEN; widok z góry na programator grzejnika.

Izolacja termiczna budynku – istotne są także okna, drzwi oraz dachy

Termoizolacja domu to nie tylko kwestia odpowiedniego zaadaptowania ścian. Straty ciepła mogą powstawać też w stropodachach czy dachach drewnianych. Dobór materiałów do ocieplenia każdorazowo najlepiej pozostawić specjalistom, gdyż asortyment dostępny w marketach jest bardzo szeroki. Przykładowo dla stropodachów pełnych często korzysta się z polistyrenu ekstrudowanego, płyt z pianek poliuretanowych PIR i PUR oraz styropapy. Z kolei poprawna termoizolacja dachów drewnianych może przebiegać z wykorzystaniem:

 • płyt drzewnych,
 • płyt z wełny owczej,
 • płyt z wełny mineralnej,
 • pianki poliuretanowej (PUR/PIR),
 • płyt korkowych ekspandowanych.

Kompleksowo przeprowadzona izolacja termiczna domu powinna zwrócić uwagę na docieplenie przegród stykających się z gruntem, cokołów i podłóg. Nie można także zapomnieć o doborze stolarki okiennej i drzwiowej. Tu głównym wyznacznikiem powinien być współczynnik przenikania ciepła.

W jakim celu jest wykonywana izolacja termiczna?

Wspomnieliśmy już, że poprawa izolacji termicznej niesie za sobą wiele korzyści. Tą najważniejszą jest bezpośredni wpływ na portfel inwestora. Grubsza warstwa styropianu oraz zabezpieczenie mostków termicznych przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego obiektu. Ciepło dłużej się utrzymuje, zatem do ogrzania pomieszczeń można wykorzystać źródła o mniejszej mocy i innych właściwościach. Wśród rekomendowanych rozwiązań znajdują się grzejniki do mieszkania marki NOGEN. Pracują one w technologii konwektorowej, co sprawia, że po uruchomieniu uzyskuje się niemal natychmiastowy efekt. Dzięki dobrej izolacji termicznej budynku ciepło utrzymuje się na długo po odłączeniu urządzenia od zasilania. W ten sposób wydatki eksploatacyjne znacząco spadają, inwestor jest uniezależniony od dostaw surowców deficytowych oraz generuje ciepło w sposób ekologiczny. Jeśli chcą Państwo oszczędzać na ogrzewaniu, odwiedźcie Sklep NOGEN już teraz!