Jak zwiększyć izolacyjność cieplną budynku, by zmniejszyć straty ciepła?

Energooszczędność budynku jest zależna od izolacyjności termicznej jego przegród zewnętrznych. Wpływ na generowanie strat mają nieefektywnie zabezpieczone fundamenty, ściany zewnętrzne, okna, drzwi czy dach. W tym artykule podpowiadamy, jak zminimalizować ubytki energetyczne domu. Wyjaśnimy także, czym jest współczynnik przenikania ciepła oraz gdzie dom traci najwięcej ciepła.

Izolacja cieplna budynku – istota

Podczas projektowania budynku, niezależnie czy mówimy o obiekcie handlowym, usługowym czy mieszkalnym, dużą wagę przywiązuje się do energooszczędności. To naturalne, gdyż każda nieszczelność czy błędnie dobrany element może nas sporo kosztować na etapie eksploatacji. Straty ciepła w budynku mogą być naprawdę wysokie, a ich ograniczenie potrafi zmniejszyć miesięczny rachunek o nawet kilkanaście procent. W tym kontekście szczególnie ważna wydaje się wnikliwa analiza parametrów, w tym współczynnika przenikania ciepła.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Zastanawiasz się, co to jest współczynnik przenikania ciepła? Zgodnie z powszechnie akceptowaną definicją, współczynnik przenikania ciepła przedstawia ilość energii cieplnej, która ucieka przez poszczególne przegrody termiczne w budynku. Określa on, ile energii wyrażonej w watach przenika przez 1 metr kwadratowy danej przegrody, gdy różnica temperatury z obu jej stron wynosi 1 kelwin. Straty ciepła w domu mierzymy zatem w jednostce W/(m²·K). Pożądane jest, aby każda przegroda miała jak najniższą wartość współczynnika przenikania ciepła U.

Jak obliczyć straty ciepła w budynku?

Aby obliczyć straty ciepła w budynku, należy posłużyć się wzorem na współczynnik U. Otrzymujemy go poprzez podzielenie współczynnika przewodzenia ciepła λ i grubości przegrody lub materiału. W przypadku bardziej skomplikowanych ścian ta prosta relacja nie da jednak spodziewanych rezultatów. W tym wypadku należy odwołać się do pojęcia oporu cieplnego i obliczyć go dla każdej z warstw przegrody. Badanie strat ciepła w domu można także przeprowadzić organoleptycznie, czyli na zasadzie przystawiania ręki i szukania „skąd wieje”, lub przy użyciu narzędzi termowizyjnych.

Współczynnik przenikania ciepła według norm

Z uwagi na duże znaczenie współczynnika przenikania ciepła, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono maksymalne wartości dla każdej z przegród zewnętrznych. Od 2021 roku wynoszą one odpowiednio:

 • 0,30 W/(m²K) dla podłogi na gruncie,
 • 0,20 W/(m²K) dla ścian zewnętrznych,
 • 0,15 W/(m²K) dla dachów i stropodachów,
 • 0,9 W/(m²K) dla okien,
 • 1,1 W/(m²K) dla okien połaciowych,
 • 1,3 W/(m²K) dla drzwi zewnętrznych.

Na przenikalność cieplną wpływ mają takie czynniki jak:

 • Rodzaj stosowanych materiałów budowlanych.
 • Grubość przegrody termicznej.
 • Rodzaj przegrody.

Gdzie dom traci najwięcej ciepła?

Straty ciepła w domu mogą być generowane przez każdą z przegród. Według statystyk największy udział w powstawaniu ubytków ma nieszczelny dach (aż 30%). Inne wartości kształtują się następująco:

 • Okna i drzwi – 10-20%.
 • Ściany i narożniki – 20-25%.
 • Grunt – 10-15%.
 • Pozostałe straty powodują np. kominy.

Izolacja cieplna budynku – przyczyny utraty ciepła

Najczęstszą przyczyną strat ciepła w budynku są tak zwane mostki termiczne. To niechciane luki, przez które obiekt traci ciepło. Zazwyczaj są to miejsca, w których ściana czy dach są przewiercone, na przykład do zainstalowania śrub lub rur. Wyróżniamy też mostki termiczne liniowe, występujące na połączeniach stropu i dachu ze ścianą zewnętrzną, w okolicach kominów, nadproży czy połączeń balkonu ze stropem.

Istotną przyczyną wychłodzenia budynku mogą być także:

 • szczeliny po pęknięciach ścian wywołanych ruchem podłoża,
 • brak wentylacji lub jej nieefektywne działanie,
 • błędy w sztuce budowlanej,
 • brak staranności w wykonaniu termoizolacji budynku.

Straty ciepła w domu

Jak zwiększyć izolacyjność cieplną budynku?

Aby izolacja cieplna budynku była skuteczna, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich materiałów na każdej z przegród. Podstawowy zestaw prezentuje się następująco:

 • Dach – zaizolowanie poddasza wełną mineralną lub szklaną z warstwą membrany przeciwwilgociowej. Do eliminacji mostków cieplnych używa się także piankę poliuretanową.
 • Ściany zewnętrzne – kluczowa jest eliminacja mostków termicznych poprzez użycie styropianu lub wełny mineralnej.
 • Okna i drzwi – tu kluczowy jest taki dobór produktów, które charakteryzują się optymalnym współczynnikiem przenikania ciepła. Straty ciepła w domu mogą być także spowodowane złym montażem, dlatego warto zlecić te prace specjalistom. Poziom izolacyjności podnosi także zastosowanie rolet zewnętrznych.
 • Grunt – jeśli w budynku znajduje się piwnica, należy ją oddzielić od gruntu warstwą izolacji termicznej. Dodatkowo często używa się polistyren ekstrudowany do ocieplenia podłóg czy tarasów.

Wysoka izolacyjność cieplna budynku to gwarancja zmniejszenia kosztów ogrzewania. Te mogą być dalej ograniczane poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska grzejników elektrycznych konwektorowych od firmy NOGEN. Nie emitują one żadnych szkodliwych spalin, gazów czy odpadów stałych, a przy współpracy z OZE (elektrownie wiatrowe, wodne czy fotowoltaiczne) są praktycznie darmowe w użytkowaniu. Zapraszamy do kontaktu!