Dostarczamy 100% zielonej energii

Degradacja środowiska naturalnego spowodowana spalaniem węgla sprawia, że udział w inicjatywach ekologicznych zyskuje szczególne znaczenie. Z tego powodu firma NOGEN podpisała umowę na dostawę 100% OZE. W ramach postulatu zobowiązujemy się do korzystania wyłącznie ze źródeł energii odnawialnej.

100% zielonej energii – co to jest?

Korzystanie z tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i prowadzi do zmian klimatycznych. W konsekwencji obecnej polityki energetycznej wzrasta temperatura na świecie, co prowadzi do topnienia lodowców, powiększania się obszarów pustynnych, a także częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Praktyki takie jak spalanie węgla powodują nie tylko problemy o charakterze ekologicznym, ale także gospodarczym. Systematyczne wydobywanie surowców odnawialnych skutkuje ich wyczerpaniem, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z ekologicznych form energii.

W ostatnim na popularności zyskało wiele inicjatyw dotyczących ochrony środowiska, w tym postulat 100% zielonej energii. Na czym polega zielona energia elektryczna? Model ten zakłada, aby energia dla firmy pochodziła wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że do wszystkich działań w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa wykorzystuje się ekologiczny prąd. Jako że NOGEN realizuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu i promuje praktyki związane z ochroną środowiska, w 2021 roku podpisaliśmy umowę na dostawę 100% OZE.

Postulat 100% OZE. Na czym polega zielona energia dla biznesu?

Zielona energia elektryczna znajduje obecnie zastosowanie w wielu firmach na całym świecie. Choć na pierwszy rzut oka czerpanie z odnawialnych źródeł energii sprawia wrażenie kosztownego rozwiązania, w dłuższej perspektywie opłaca się. Zasadniczo istnieje kilka możliwości korzystania ze 100% zielonej energii. Najpopularniejszy model polega na bezpośrednim inwestowaniu w alternatywne źródła, czyli montażu instalacji energetycznej w siedzibie przedsiębiorstwa, co pozwala na regularne zasilanie jego funkcjonowania. Zielona energia dla biznesu może również przybrać inną formę, a mianowicie podpisania umowy na zasadach Power Purchase Agreements (PPA), która zakłada zakup 100% OZE od samych producentów. Energia dla firmy dostarczana w ramach PPA jest w ostatnim czasie bardzo popularna – korzystają z niej nawet Google, Apple czy Facebook.

Zielona energia dla firm – korzyści

Zielona energia dla biznesu wiąże się z szeregiem korzyści, a wśród zasadnicze znaczenie ma aspekt ekonomiczny. Nie jest prawdą, że zakup alternatywnych źródeł energii wiąże się z wysokimi kosztami, ponieważ w dłuższej perspektywieumożliwia w wygenerowanie znacznych oszczędności. 100% OZE pod względem cenowym wypada znacznie korzystniej niż energia pochodząca od tradycyjnych operatorów! Ponadto zielona energia elektryczna ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy i buduje społeczną odpowiedzialność biznesu.

Korzystanie z odnawialnych źródeł stanowi potwierdzenie, że przedsiębiorstwo bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i nie pozostaje obojętne na problemy ekologiczne, takie jak np. globalne ocieplenie. Z perspektywy stale zmieniających się stawek za prąd duże znaczenie ma również fakt, że zielona energia dla firmy gwarantuje stały poziom cen przez co najmniej kilka lat. Źródła odnawialne są wyjątkowo bezpieczne i stabilne, dlatego nie wiążą się z ryzykiem niespodziewanych podwyżek. To również brak dodatkowych kosztów na etapie samej instalacji – wprowadzenie 100% zielonej energii w ramach PPA nie wymaga modyfikacji w infrastrukturze przedsiębiorstwa oraz sieci energetycznej.

Prąd z OZE

NOGEN, czyli zielona energia elektryczna w Twoim domu

Jako że NOGEN realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu i promuje praktyki związane z ochroną środowiska, podpisaliśmy umowę na dostawę 100% OZE. Oznacza to, że całkowite zapotrzebowanie naszego przedsiębiorstwa zasilane jest ze źródeł energii odnawialnej od Axpo. NOGEN od początku swojego istnienia wpisuje się w realizację postulatów związanych z ekologią, produkując energooszczędne grzejniki elektryczne. Nasze urządzenia podczas pracy nie produkują szkodliwych substancji, pośrednio przyczyniając się do zmniejszenia poziomu smogu. Tym samym skutecznie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. Grzejniki NOGEN stanowią tzw. czyste źródło ciepła, w związku z czym są doskonałym uzupełnieniem dla paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych czy wodnych. Dodatkowo wiążą się z możliwością wygenerowania znacznych oszczędności.