​Czysta energia – co to jest i jakie są jej rodzaje? Zalety korzystania z czystej energii

Czysta energia jest określeniem, które w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście ogrzewania. Wciąż wiele osób ma jednak wątpliwości odnośnie do tego, jak zdefiniować. Postanowiliśmy więc wyjaśnić, co to jest czysta energia oraz jakie są jej rodzaje. Odpowiemy także na pytanie, które pojawia się bardzo często: czy prąd może być czystą energią?

​Co to jest czysta energia?

Czysta energia – co to jest? Pod popularnym określeniem, tożsamym z energią odnawialną lub zieloną energią, kryje się energia, której wytwarzanie, a także wykorzystanie nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Musi więc być ona pozyskiwana wyłącznie ze źródeł odnawialnych: słońca, wiatru, wody, ziemi oraz biomasy.

​Jaka energia jest najbardziej ekologiczna?

To właśnie czysta energia jest uważana za najbardziej ekologiczną, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych źródeł energii, tj. paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego) nie generuje dużych ilości dwutlenku węgla czy innych szkodliwych substancji, będących przyczyną zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatycznych.

​Czyste źródła energii

Nie ma lepszego rodzaju energii niż czysta energia. Co to jest, już zostało powiedziane, pozostaje więc wymienić, jakie są czyste źródła energii.

1. Czysta energia słoneczna

Pozyskiwanie czystej energii ze słońca za sprawą fotowoltaiki stało się niezwykle powszechnym rozwiązaniem. Coraz więcej osób instaluje na dachach specjalne panele, które przechwytują promieniowanie słoneczne i zamieniają je na prąd. W ten sposób produkują energię elektryczną na własne potrzeby – dla domu, firmy czy gospodarstwa rolnego.

Czysta energia ze słońca świetnie sprawdza się zwłaszcza do celów grzewczych, wówczas zachodzi jednak potrzeba zakupu dodatkowego urządzenia, np. grzejnika. Najlepiej takiego, który jest wydajny i ekologiczny. Sprawdź, dlaczego ekologiczne ogrzewanie grzejnikami NOGEN świetnie współpracuje z fotowoltaiką.

​2. Czysta energia wodna

Woda jest kolejnym sposobem na wytwarzanie czystej energii. Co to są elektrownie wodne i jak produkują prąd? Najczęściej w tego rodzaju obiektach znajdują się turbiny wodne, które wprawione w ruch doprowadzają do powstawania energii mechanicznej. Gdy trafia ona do hydrogeneratorów, zostaje zamieniona w energię elektryczną i zmagazynowana.

​3. Czysta energia wiatrowa

Czysta energia może również powstawać dzięki wiatrowi. W tym celu wykorzystuje się turbiny, które wprawiane przez wiatr w ruch wytwarzają energię mechaniczną. Ona również zostaje przetworzona na prąd w specjalnym generatorze, a następnie zmagazynowana, zanim trafi do ostatecznego odbiorcy.

​4. Czysta energia geotermalna

Co oznacza czysta energia geotermalna? Nazywa się tak energię pochodzącą z wnętrza ziemi, którą można wykorzystać zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Aby ją pozyskać, należy przeprowadzić odwierty, a następnie pobrać z nich gorącą parę wodną lub wodę. Urządzeniami, które wykorzystują do pracy energię geotermalną, są pompy ciepła. Mają one zastosowanie w ogrzewaniu oraz podgrzewaniu wody w wielu domach.

​5. Czysta energia biomasy

Istnieje jeszcze jeden sposób, za pomocą którego może być produkowana czysta energia. Definicja biomasy odnosi się do różnego rodzaju materii, m.in. odpadów i produktów po produkcji leśnej czy rolnych. Warunkiem jest, aby uległy one biodegradacji. Wówczas będzie można wytworzyć z nich paliwa gazowe, stałe oraz ciekłe, a ostatecznie energię elektryczną.

​Czy prąd może być czystą energią?

Mając świadomość tego, że prąd da się wytworzyć za pomocą źródeł odnawialnych, nie ulega wątpliwości, że może on być uznawany za czystą energię. Wówczas w procesie produkcji nie są bowiem emitowane żadne szkodliwe substancje, gazy lub inne zanieczyszczenia atmosferyczne, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Niemniej „czystość” prądu zależy od źródła jego wytwarzania. Produkowany dzięki spalaniu paliw kopalnych, np. w elektrowniach węglowych, nie będzie stanowił czystej energii.

Już teraz odwiedź sklep NOGEN, kup grzejnik elektryczny energooszczędny, połącz go z fotowoltaiką i ogrzewaj dom za pomocą czystej energii praktycznie za darmo!