Czym jest ulga termomodernizacyjna? Na czym polega i kto może skorzystać?

W dobie rosnących rachunków za pozyskanie ciepła niezwykle ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami. Ogrzewanie domu z użyciem węgla kamiennego to nie tylko spory wydatek, ale też negatywne konsekwencje dla jakości życia na Ziemi. Znaczące podwyżki odnotowują również gospodarstwa używające ekogroszek, pellet czy olej opałowy. Rozwiązaniem tych problemów może być zmiana źródła ogrzewania na ekologiczne grzejniki elektryczne. Są one tańsze w eksploatacji niż wcześniej wymienione, pozwalają także odliczyć część wydatku w tamach ulgi na termomodernizację.

Dofinansowania na termomodernizację – kto może się o nią starać?

Dofinansowanie na termomodernizację w formie ulgi podatkowej obejmuje szerokie grono potencjalnych beneficjentów. Należą do nich osoby, które są:

  • podatnikami rozliczającymi się według skali podatkowej, stosującymi jednolitą stawkę podatkową lub korzystają z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych,
  • płatnikami podatku rolnego,
  • czynnymi płatnikami VAT.

  Każda z tych grup może liczyć na atrakcyjne odliczenia w ramach różnych narzędzi finansowych. W tym artykule skupimy się uldze termomodernizacyjnej, która została dedykowana dla najszerszego grona wnioskodawców.

  Czy grzejniki można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

  Ulga termomodernizacyjna jest stosunkowo nowych instrumentem wsparcia transformacji energetycznej Polski. Została ona wdrożona z początkiem 2019 roku i zgodnie z danymi, już rok później skorzystało z niej ponad 450 tysięcy podatników. Tak wysoka popularność wiąże się z szerokim wachlarzem możliwych kosztów kwalifikowanych. Zawierają się w nich między innymi montaże:

    • pompy ciepła,
    • kolektorów słonecznych,
    • stolarki zewnętrznej,
    • ogniw fotowoltaicznych,
    • instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
    • Grzejników elektrycznych.

  W ramach prowadzonych działań można odliczyć nie tylko koszty materiałów budowlanych, ale także usługi audytowe czy projektowe. Odpowiedź na pytanie, czy można odliczyć grzejniki w uldze termomodernizacyjnej, jest zatem jednoznacznie twierdząca. Szczegółowy zakres dopuszczalnych kosztów został ujęty w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

  Ulga termomodernizacyjna – czy można odliczyć grzejniki?

  Jak już wspomnieliśmy, ulga na termomodernizację pozwala refinansować wydatki związane z zakupem grzejników. Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie, muszą zajść określone przesłanki. Podstawowym wymaganiem jest kryterium lokalizacyjne. Odliczenie od podatku będzie możliwe dla obiektów:

    • wolnostojących,
    • w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
    • służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
    • stanowiących konstrukcyjne samodzielną całość.

  Warto pamiętać, że budowla musi znajdować się na etapie użytkowania, czego dowodem jest prawidłowo przeprowadzony odbiór. A jak wygląda relacja wymiana grzejników a ulga termomodernizacyjna w przypadku wydzielenia lokali użytkowych, na przykład pod gabinet stomatologiczny? Tu należy się odwołać do zapisów Ustawy o PIT, która dopuszcza wsparcie na wymianę ogrzewania, ale tylko pod warunkiem, że w obiekcie wydzielono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc powierzchni całkowitej budynku.

  Ulga termomodernizacyjna grzejniki – wysokość dofinansowania

  Dofinansowania na termomodernizację są ograniczone kwotowo. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej beneficjenci mogą otrzymać aż do 53 tysięcy złotych zwrotu z podatku. Limit ten dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem. Oznacza to, że jeżeli zakup grzejników obejmie więcej posesji, limit pozostanie niezmienny. Wyjątkiem są sytuacje współwłasności małżeńskiej. W tej sytuacji kwota 53 tysięcy złotych przysługuje każdemu podatnikowi.

  Grzejniki a ulga termomodernizacyjna – jak długo można korzystać?

  Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać w ciągu maksymalnie 3 lat od ukończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wszystkie faktury za zakup i montaż grzejników elektrycznych rozlicza się na bieżąco w rocznym zeznaniu podatkowym. W sytuacji, gdy odliczenie nie jest możliwe w danym roku kalendarzowym (z uwagi na wysokość należnego podatku), beneficjent może starać się o nie przez 6 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto daną inwestycję.

  Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną? Wystarczy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację wpisuje się w polu 27 (lub 28 w przypadku podatników rozliczających się wspólnie).

  Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze

  Kolejna dobra informacja dla nabywców grzejników marki Nogen jest taka, że ulga termomodernizacyjna łączy się z programem Czyste Powietrze. Ograniczeniu podlega jedynie kwota dotacji – zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania nie możemy jej zgłosić do odliczenia podatkowego. Zatem jeśli łączne wydatki na zakup grzejników wyniosły 15 000 złotych, udało nam się pozyskać 6 000 złotych z Programu Czyste Powietrze, to w ramach odliczeń możemy zakwalifikować różnicę, czyli 9 000,00 złotych. Jeśli są Państwo zainteresowani zmianą źródła ogrzewania na ekologiczne, zapraszamy do kontaktu!