Co to jest ślad węglowy i jak go zminimalizować

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z określeniem „ślad węglowy”. Co to jest i dlaczego należy dążyć do jego redukcji? W poniższym tekście szczegółowo omówimy pojęcie śladu węglowego, a także przedstawimy skuteczne sposoby na jego ograniczenie w życiu codziennym.

Ślad węglowy – co to jest ?

Emisja gazów cieplarnianych spowodowana działalnością człowieka ma zasadniczy wpływ na klimat i prowadzi do globalnego ocieplenia. Fale upałów, pożary czy powodzie występują coraz częściej, czemu towarzyszy topnienie lodowców oraz podniesienie poziomu wód. Ilość zanieczyszczeń w atmosferze systematycznie wzrasta, a wraz z nią podnosi się przeciętna temperatura na Ziemi. To właśnie z tymi zjawiskami wiąże się pojęcie ślad węglowy. Co to właściwie jest? Za ślad węglowy uznaje cię ogół gazów cieplarnianych, w sposób pośredni lub bezpośredni wyemitowanych przez człowieka, gospodarstwo, produkt, organizację lub wydarzenie. Do związków chemicznych, branych pod uwagę w obliczeniach zaliczamy dwutlenek węgla, a także podtlenek azotu, metan, ozon oraz halon. Na pytanie, co to jest ślad węglowy już odpowiedzieliśmy, ale jaki jest jego cel? Dzięki śladowi węglowemu można ustalić, jakie branże, usługi, produkty czy działania mają zasadniczy wpływ na klimat. Pozwala na zidentyfikowanie gałęzi gospodarki oraz codziennych czynności, wymagających zasadniczych zmian w kontekście emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Jak powstaje ślad węglowy?

Ustalenie poziomu śladu węglowego pozwala skoncentrować się na działaniach, zmierzających do ochrony naszej planety. Choć emisja śladu węglowego w głównej mierze zależy od działalności sektora przemysłowego i energetycznego, wynika także z indywidualnych działań człowieka. Zanieczyszczenia produkujemy podczas wykonywania takich czynności jak jazda samochodem, zakupy, korzystanie z mediów czy użytkowanie budynków. Jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska aspektów codziennego funkcjonowania jest ogrzewanie, ponieważ w wielu domach wciąż wykorzystuje się nieekologiczne źródła ciepła, np. piece na węgiel. Jeśli szukamy sposobów na to, jak zmniejszyć ślad węglowy, warto zatem wymienić przestarzałe instalacje grzewcze na te przyjazne naszej planecie. Takim urządzeniem jest właśnie NOGEN – energooszczędny grzejnik elektryczny, który podczas pracy nie generuje żadnych szkodliwych substancji, pośrednio przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Więcej na temat jego niskoemisyjności przeczytasz tutaj.

ślad węglowy

Redukcja śladu węglowego w życiu codziennym

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zmniejszyć ślad węglowy, trzeba wprowadzić do swojego życia ekologiczne praktyki. Chcąc ograniczyć emisję szkodliwych substancji, można zdecydować się na działania termomodernizacyjne czy własną produkcję energii odnawialnej w elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej czy wodnej. Dobrym pomysłem jest także zrezygnowanie z produkujących spaliny, szkodliwe gazy oraz odpady stałe źródeł energii i zastąpienie ich tymi w pełni czystymi: pompami ciepła, grzejnikami elektrycznymi czy kotłami na biomasę. Ilość zanieczyszczeń w atmosferze ulegnie również zmniejszeniu poprzez zmianę naszych codziennych nawyków. Zmniejszając temperaturę w pomieszczeniu o 2-3 stopnie czy używając termostatu, można skutecznie zredukować ślad węglowy. Grzejniki NOGEN zostały wyposażone właśnie w takie funkcje. Posiadają programator, umożliwiający ustawienie optymalnego poziomu temperatury, a do tego specjalny czujnik, który automatycznie reaguje na zmianę temperatury w pomieszczeniu. Nasze urządzenia są nie tylko w pełni ekologiczne, ale także oszczędne – więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ślad węglowy a grzejniki NOGEN

Istnieje wiele sposobów na to, jak w życiu codziennym zmniejszyć ślad węglowy. Ogrzewanie elektryczne NOGEN jest jednym z nich. Nasze urządzenia podczas pracy nie emitują dwutlenku węgla czy innych szkodliwych substancji, dzięki czemu są w pełni przyjazne dla środowiska. Do tego bardzo dobrze współpracują z odnawialnymi źródłami energii, w tym panelami fotowoltaicznymi – pisaliśmy o tym w ostatnim artykule. Jako firma propagująca ekologię zmierzamy do tego, aby w całej naszej działalności zredukować ślad węglowy. Grzejniki NOGEN powstają zatem wyłącznie w oparciu o zieloną energię – podpisaliśmy umowę na dostawę 100% Zielonej Energii. W ramach tego postulatu zobowiązujemy się do korzystania tylko z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.