OSZCZĘDNOŚĆ

Zastosowanie grzejników energooszczędnych NOGEN w roli systemu centralnego ogrzewania jest niezwykle efektywną formą oszczędzania czasu, energii i pieniędzy.

Grzejniki energooszczędne NOGEN funkcjonują na zasadzie maksymalnego wykorzystania pobranej energii elektrycznej, przetworzenia jej na energię cieplną i w najlepszy możliwy sposób przekazania jej do otoczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak dużej masy i powierzchni radiator oraz zaawansowana elektronika grzejniki NOGEN są znacznie wydajniejsze od tradycyjnych grzejników elektrycznych.
Instalacja grzejników nie wymaga praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych. Jedynym kosztem ponoszonym przez użytkownika jest koszt samych urządzeń. Nie istnieje potrzeba – jak w przypadku wielu innych systemów – budowania dodatkowych pomieszczeń, elementów jak np. kotłowni czy instalacji kominowo – nawiewowych.
Ponadto zastosowanie grzejników energooszczędnych NOGEN pozawala na szybkie i łatwe rozbudowy i dostosowanie systemu ogrzewania w przypadku jakichkolwiek zmian (np. rozbudowa domu zwiększająca znacząco zapotrzebowanie na ciepło) – po prostu dokupujemy i montujemy kolejne urządzenia.

Montaż grzejników energooszczędnych jest bezkosztowy – grzejniki montujemy bezpośrednio do ściany na specjalnych uchwytach kołkami rozporowymi, które są dostarczane wraz z grzejnikiem. Montaż jest łatwy i nie wymaga specjalnych umiejętności.
Stosując grzejniki NOGEN minimalizujemy również dodatkowe koszty eksploatacyjne, np. koszty przeglądów instalacji (przegląd większości instalacji grzewczych powinien się odbywać minimum raz w roku, elektrycznej zaś raz na 5 lat).
Bardzo ważnym czynnikiem jest również wkład pracy ludzkiej.
Dzięki zastosowaniu grzejników NOGEN, które są praktycznie bezobsługowe, unikamy straty czasu i pracy poświęcanej na zakup i składowanie paliw stałych, a także później na usuwanie odpadów powstałych w wyniku ich spalania.

 

grzejniki energooszczędne